Norske Landbrukstenester

Midlertidig arbeidsavtale

Som de sikkert veit etter kvart, har det vore mykje fram og tilbake om dei nye midlertidige arbeidsavtalane som er vedhefta timelistene i A4 format. Både på haustsamlinga i Stjørdal og på Gardermoen fekk representantane frå Arbeidstilsynet direkte spørsmål om godkjenninga. Svara var noko sprikande.


NLT sende straks etter samlingane spørsmålet på nytt for å få presist svar om dei er godkjende av Arbeidstilsynet.

Det kom svar i dag, og vi siterer:

«Litt av poenget er at vi ikke godkjenner disse dokumentene, men vi velger å forholde oss til det som ble utarbeidet i samarbeid mellom LA, NLT og vår jurist i Arbeidstilsynet Oslo.
Vår konklusjon til siste utgave da var at vi ikke har ytterligere kommentarer til denne. Dette vil vel da si at disse skal inneholde det som Arbeidsmiljøloven krever, og må fylles ut.
Vi forutsetter da at det er disse som benyttes ute» Sitat slutt.

Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) seier i ein e-post, også i dag, at med dette meiner Arbeidstilsynet at alt er i orden for å bruke han til det den er tenkt; midlertidig arbeidsavtale.

Dersom det lokale Arbeidstilsynet set spørsmål ved dette, ta kontakt med LA eller oss.

Når det gjeld faste arbeidsavtaler, tilrår vi at du brukar t.d. Bl. 563 hos Arbeidstilsynet, eller tilsvarande avtaler.

Norske Landbrukstenester, 8. november 2011.