Norske Landbrukstenester

Medlemsskap i NLT’s lokallag

NLT-lagene er landbruket sitt eget vikarbyrå som stiller med kvalifisert arbeidskraft ved sykdom, andre akutte behov og ferie/fritid. Laget er eid av bøndene og organisert som et samvirkeforetak.


Våre hundre lokallag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan være av nytte for våre rundt 15.000 aktive bønder.

Dette tilbyr vi:

Medlem
Vi organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset det enkelte medlems behov. Laget har arbeidsgiveransvar for vikaren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Vikaren er automatisk forsikret. NLT-laget fører lønnsregnskap for medlemmet og skaffer dokumentasjon av avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. NLT-laget har også kunnskap om medlemmers rettigheter og regler i velferdsordningen, og bistår ved behov. Laget fungerer som kontaktledd mellom medlem og vikar. NLT-laget tar ansvaret for sykdomsavløsing og bistår ved søknad om sykepenger. I tillegg har medlemmer i NLT-lag tilgang til gode, private forsikringsordninger.

Vikaren
Gjennom NLT-laget får vikaren ordnede arbeidsforhold, enten det gjelder arbeid på heltid eller deltid. Laget sørger for alle avtaler, lønn, arbeidsplan og ordnet fritid. NLT-laget organiserer opplæring og kurs. Laget skal også arbeide for trivsel og sikkerhet i arbeidet. I tillegg har vikaren tilgang til gode private forsikringsordninger som ansatt i laget.

Eksempler på andre tjenester vi kan tilby er

  • Maskinsamarbeid
  • Skogsarbeid
  • Bygdeservice
  • Landbruksrådgiving
  • Håndverkere
  • Klauvskjæring
  • Vedformidling
  • Fôrformidling 

Flere NLT-lag dekker også etterspørsel etter andre typer arbeidskraft enn bare landbruk.

Meld deg inn i et NLT-lag i dag