Norske Landbrukstenester

Medlemskriterium for Norske Landbrukstenester

For å vera medlem i Norske Landbrukstenester må laget til ei kvar tid følgje desse kriteria:

 • Laget skal betala den kontingenten som vert fastsett av årsmøtet i NLT.
 • Laget skal tilby kjernetenester ved å
  • sikre beredskap i sitt geografiske område i eigen regi, eller i samarbeid med andre.
  • driva aktiv formidling, rekruttering og utdanning av arbeidskraft.
  • bruka felles logo og gjeldande grafiske profil.
 • Laget skal ha rekneskap som er revidert av registrert/statsautorisert revisor.
 • Laget skal ha aktivt medlemskap i ein arbeidsgjevarorganisasjon.
 • Laget skal kjøpa yrkesskade- og ansvarsforsikring via NLT si forsikringspakke.
 • Laget skal ha eit oppdatert og godkjent internkontrollsystem til ei kvar tid.
 • Laget skal rapportera til NLT etter nærare retningsliner og tidsfristar.

Medlemskriterium for Norske Landbrukstenester er vedteke på årsmøtet, Gardermoen 03.04.2019