Norske Landbrukstenester

Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

29.mars mottok Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten Norges Vels medalier for lang og tro tjeneste etter over en 30 år som avløserne. Overrekkelsen fant sted på årsmøte i Landbrukstjenenster Sør. Under samme arrangement blir også Olaug Torunn Eiken og Renate Sundt hedret for at de fikk prisen Årets avløser 2011.

NULL