Norske Landbrukstenester

Mattilsynets kamp mot LA-MRSA

Våren 2013 vart det for første gong oppdaga antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetningar. Mattilsynet har satt igong tiltak mot dette viruset som mennesker kan vera bærar av, og som då kan overføra dette til svin. Viruset er mest utbredd i land utanfor Skandivania (Noreg, Sverige og Finnland). NLT vil oppmoda alle som tilsett arbeidskraft frå land utanfor Skandivavia om å testa personane, før dei vert sett i arbeid i svinebesetning. Dette skal vera ein enkel test hjå legen. Hygiene er særs viktig i forhold til å bekjempa viruset, her er munnbind, hanskar osv. gode tiltak. Les meir om viruset og førebyggjing ved å klikka deg vidare i artikkelen.


» Mattilsynets kamp mot LA-MRSA