Mangel på avløysarar

I ein pressa arbeidsmarknad er det ikkje lett å få tak i avløysarar i landbruket. Og lønningane stig raskare enn bøndene sitt tilskot til avløysing.

Les meir