Norske Landbrukstenester

Leiarsamling Gardermoen 2. og 3. juni 2010

På samlinga ba vi føredragshaldarane å senda oss grunnlaget (power-point) for føredraga. Alle er informative og er greie å bruke som oppslagsverk. Ver merksame på telefonnr. og e-postadresser du kan nå dei på.


» UDI – Sesongarbeid
» NAV – Inkluderende arbeidsliv
» Willis – pensjonsreformen