Norske Landbrukstenester

Leasingbil

Norske landbrukstenester har på vegne av medlemslaga ein rammeavtale med Auto Plan på leasing av bil.

Biladministrasjon fra Auto Plan er ei komplett løysing som forenklar bilhaldet for våre medlemslag. Systemet til Auto Plan gjev deg fullt oversyn over bilparken, leasing, serviceavtalar, full kostnadskontroll og ein driftssikker bilpark.

Skal ditt lag lease ny bil så ta kontakt med Reidar Westerhaug i Auto Plan på telefon 454 64 443  eller epost så får du hjelp.

Lenke til Auto Plan
Bilforsikring – skjema for forsikringsregistrering (fyllast ut på nett)
Bildekor
Bestill bildekor
Kjørebok (xls)