Norske Landbrukstenester

Lavt forbruk av antibiotika i norsk husdyrhold

Salget av antibiotika til landdyr er redusert med 38 prosent fra 1993 til 2010. Lavt forbruk av antibiotika bidrar til at Norge har lav forekomst av resistente bakterier sammenlignet med mange andre land i Europa.

NULL