Norske Landbrukstenester

Landbruket må styrkast

Alle tre regjeringspartia går inn for å styrke landbruket, hevdar SVs parlamentariske leiar Inge Ryan. Jordbruksforhandlingane vil vise om dei held ord.

Les alt her