Norske Landbrukstenester

Landbruk på nett!

Det arrangeres kurs i skriving for nettet.

«Landbruk på nett!» er tema når Fylkesmannen i Oslo/Akershus og Østfold og Kommunenes Sentralforbund inviterer kommunal landbruksforvaltning, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, forsøksringer og andre som informerer om landbruket i Oslo, Akershus og Østfold til et matnyttig dagskurs.

Landbruks- og matdepartementet understreker stadig at det er en viktig oppgave å profilere norsk landbruk for allmennheten. Hvis dere ønsker å bli bedre på å presentere landbruket på en god måte i både nyhetsbrev, internett, aviser og overfor media, da er dette samlingen for dere!


 

Hovedinnleder er den munnrappe språkeksperten Jan Olav Fretland som vil lære oss de viktigste kjørereglene når vi skal skrive på nettet. Disse kjørereglene kan også brukes i andre sammenehenger. 

 

Tid: 3. mai 2007

Sted: Samfunnet (UMB), Ås

Pris: 250,- per person

 

Påmelding innen 27. april til:

FMLA Oslo/Akershus v/Mary Tønder, mary.tonder@fmoa.no  

FMLA Østfold v/Hege Aae, hege.aae@fmos.no