Norske Landbrukstenester

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2008

Kravdokumenet som Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverer Staten i 25.05 kl. 1200.

Her ligger det som gjelder velferdsordningene

Her ligger heile kravet