Norske Landbrukstenester

Krav til husdyrhold utsettes

– På grunn av behov for revurdering av kravene skal kravene ikke tre i kraft før 1. januar 2011. Det går fram av høringsbrevet fra Mattilsynet om krav til kompetanse i husdyrhold. – Enig, skriver Norges Bonelag. – Iverksettelsen av krav om utdanning i de ulike holdforskriftene bør utsettes.

– Vi ser fram til å delta i arbeidet med å revurdere, konkretisere og harmonisere holdforskriftenes kompetansekrav, skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar til Mattilsynet.

Forslaget til utsettelse kom etter sterke reaksjoner fra blant andre Norges Bondelag på Mattilsynet sin tolking av kompetansekravene. Spesielt sterke var reaksjonene på at Mattilsynet i første omgang ikke mente at agronomutdanningen gav nok kompetanse i dyrevelferd. Dette har man gått tilbake på og nå står det ”svart på hvitt” på Mattilsynets nettside at all agronomutdanning i henhold til offentlig godkjent læreplan tilfredsstiller kompetansekrav til husdyrhold. – Dette er et godt grunnlag for det samarbeid mellom Mattilsynet og næringen som nå må til for å revurdere, konkretisere og harmonisere holdforskriftenes kompetansekrav, sier rådgiver Solveig Skogs i Norges Bondelag.
 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Solveig Skogs