Norske Landbrukstenester

Krav til bolig for sesongarbeidere

Velger du å holde arbeidstaker med bolig, må boligens standard tilfredsstille Arbeidstilsynets krav.

NULL