Norske Landbrukstenester

Kostnadshopp for bøndene

Sterk kostnadsvekst på sentrale produksjonsmiddel kan skape store utfordringar for jordbruksoppgjeret i år.

NULL