Norske Landbrukstenester

Korona og arbeidskraft frå utlandet

(Oppdatert 2. februar 2022)

Gjeldande krav frå 1. februar kl 23
  • Krava under vil gjelde uavhenig av kva land ein kjeme i frå.
  • Innreisande over 16 år skal som hovudregel registrere seg i innreiseregistreringssystemet.
  • Krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dei som ikkje kan dokumentere med eit verifiserbart koronasertifikat at dei er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks månader.
  • Det er opna for innreise for alle utlendingar som har rett til innreise etter utlendingslova.
    • Søknadsordninga til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet er avvikla.