Norske Landbrukstenester

Knut Sjøvold overtar småbrukarlaget

Knut Sjøvold er konstituert som leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag etter at Anne Osland i går trakk seg med øyeblikkelig virkning. Intern uenighet om tall og beregningsmåter for inntektsutviklinga blant medlemmene er årsaken.

Les meir