Norske Landbrukstenester

Jordbrukets krav for 2011

Bondeorganisasjonane har i formiddag levert eit krav til staten på 2,6 milliardar kroner i årets jordbruksoppgjer. Klikk deg vidare for ein kortversjon som gjeld velferdsordningane. Du finn og lenke til heile kravet.


» Jordbrukets krav 2011 – Velferd
»
Heile kravet