Norske Landbrukstenester

Storfjord Landbrukstenester

Tidsrom frå so snart som mogleg til september/oktober. Arbeidsoppgåver vil vere fjøsstell og anna tilhøyrande gardsarbeid (traktorkøyring, gjerding, flytting av dyr, vask og vedlikehald av bygningar og maskiner. Garden har 240 storfe og 60 sauer. 40-50 mjølkekyr som mjølkast i mjølkestall. Nytt fjøs under bygging. Viktige kvalifikasjonar: Rask til å lære, sjølstendig, nøyaktig og pliktoppfyllande, gode evner til samarbeid. Må ha førarkort for bil. Ynskjeleg med BE eller T. Bonden hjelper til med å ordne bustad på Fjørtofta. Kontakt bonde Ann Mari Bjørnøy tlf 41421145 eller Morten Feiring 90976354 for nærare info.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ann.mari.bjornoy@gmail.com


Du kan søke på denne jobben, og andre, ved å bruke din online CV. Klikk på linken nedenfor for å sende din online CV og send din søknad til denne arbeidsgiveren.