Norske Landbrukstenester

Informasjon om føring av landbruksvikar

Det er lagt ut eit informasjonsskriv som gjeld føring av lønn og rekneskap på landbruksvikaren.


Her finn de dokumentet. Sida er passordbeskytta, passordet er sendt ut på epost tidlegare.