Norske Landbrukstenester

Informasjon frå LeasePlan

Innføring av gebyr ved viderefakturering av parkeringskostnader.
LeasePlan Norge AS har besluttet å innføre et gebyr pålydende kr 25,- for hver parkerings- transaksjon vi behandler og viderefakturerer våre kunder. Viderefakturering av parkeringskostnader utløses gjennom bruk av drivstoffkort som betalingsmiddel ved parkering.


Vi tilbyr samtidig våre kunder å inkludere parkeringskostnader som en del av månedsleien slik at dette à-kontofaktureres på lik linje med andre kostnader tilknyttet bilholdet. Ta kontakt med ditt kundeteam dersom dette er ønskelig slik at vi kan avtale videre fremdrift for implementering.

Vi ber om forståelse for endringen og vil iverksette ny rutine fra 01.12.11.

Med vennlig hilsen
LeasePlan Norge AS