Norske Landbrukstenester

ID-kontroll, utanlandske borgarar

«Fra kravet om personlig oppmøte gjelder enkelte unntak .Hvis du i 2011 møtte opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort for 2012. Da kan du sende eller levere skjema RF -1209 ferdig utfylt til skattekontoret. Du vil da få skattekortet tilsendt i posten». (Må ha med arbeidskontrakt)


»  http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Skattekort-for-utenlandske-borgere/

» http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/skattekort-for-personer-uten-norsk-fodselsnummer/