Norske Landbrukstenester

Høytydelig avslutning på avløserkurs i landbruket

Det har vært stor interesse for kurset. 23 elever gjennomførte. Deltagerne var fra 9-10 klasse på Vik skole. Kurset var et samarbeid mellom Helgeland Landbrukstjenester, Sømna kommune og Nordland Fylkeskommune.

NULL