Norske Landbrukstenester

Høyre sier nei til jordbruksavtalen

Partiene på Stortinget er uenige om hvorvidt årets jordbruksoppgjør signaliserer en kursendring eller ikke. For første gang vil Høyre stemme imot jordbruksavtalen på prinsipielt grunnlag.Årets jordbruksavtale er starten på en kursendring i landbrukspolitikken, mener regjeringspartienes representanter i Stortingets næringskomité. De konstaterer at årets avtale innebærer en nivåheving av jordbrukets inntekter, men sier likevel ikke noe om hvilke ambisjoner som bør legges til grunn kommende år.

Les alt her