Norske Landbrukstenester

Høgresida mot folkeviljen

Er du for eller imot å halda oppe eit jordbruk av minst same omfang som i dag? – er spørsmålet Norges Bondelag årleg har stilt i ei brukarundersøking som har gått frå 1979 til 2012. Undersøkinga er utført av MMI.


NULL