Norske Landbrukstenester

Henter flere gårdsarbeidere fra utlandet

Snart vil mer enn hvert femte bonde benytte seg av utenlandske ansatte. Halvparten av bøndene mener det er uakseptabelt å gi dem lavere lønn enn norsk arbeidskraft.

Forrige uke skrev Økonomisk Rapport at nær en tredjedel av arbeidet ved norske gårdsbruk blir utført av utenlandske arbeidsinnvandrere. Tallet ble raskt tilbakevist av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.


Nå viser også bøndenes «selvangivelse» at tidsskriftets anslag var alt for overdrevne. I en omfattende spørreundersøkelse blant 1677 bønder kommer det fram at 14 prosent av bøndene benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft i fjor – en økning fra 9 prosent i 2003.

Les alt her