Norske Landbrukstenester

Helseforsikring gjennom Norske Landbrukstenester

Vi har arbeidd fram eit godt tilbod på helseforsikring for alle som er tilknytt Norske Landbrukstenester. Vi meiner dette er eit gode både for arbeidsgjevar og arbeidstakar. E-post med informasjon om forsikringa er no sendt ut til alle medlemslag. Dersom ditt lag ikkje har fått e-posten kan du ta kontakt med administrasjonen i NLT.