Norske Landbrukstenester

Helseforsikring for alle med tilknytting til NLT

Da er tiden inne for å tilby helseforsikring til alle som er tilknyttet medlemslagene til Norske Landbrukstenester. Som vi har informert om tidligere vil alle medlemslag som er med kollektivt kunne selge forsikringen videre til sine medlemmer og ansatte, med årlig provisjon på kr 100,- pr salg (person).


Salget skjer via våre internettsider eller via innmeldingsskjema på brosjyre. Det er uansett viktig at de som kjøper forsikring, enten via nett eller brosjyre, skriver hvilket lag de tilhører.
Dette både for provisjonen deres, og at vi har kontroll på at vedkommende er tilknyttet et medlemslag.

På nettet skjer innmelding via denne linken.

Brosjyre er finner du her, der finner dere også relevant informasjon om forsikringen.

Priser:
Voksen kr 1490,- pr år
Barn kr 840,- pr år.

Prisene gjelder uansett alder eller kjønn, det kreves heller ingen helseattest.
Barneforsikringen gjelder opp til 18 år.

De som er innmeldt kollektivt kan knytte til sine familiemedlemer i ordningen. Det kan selvsagt alle andre som knytter seg til individuellt også gjøre.

Vi håper alle medlemslag tilbyr denne forsikringen til sine ansatte og medlemmer.

Til de lag som ikke har gått inn kollektivt:
Det er ikke forsent å gå inn kollektivt og få provisjon for salg, ta kontakt med undertegnede i så tilfelle.

Men om dere likevel ikke vil inn kollektivt håper vi dere tilbyr dette til deres ansatte og medlemmer likevel.

Mer informasjon om helseforsikringen finner dere her

Dette er et godt tilbud og et gode både for den ansatte, medlemmet og ikke minst arbeidsgiver.

Ved spørsmål ta kontakt med Norske Landbrukstenester.

Link til artikkel som viser at forsikringen virker