Norske Landbrukstenester

Haustsamling 2019

I år arrangerte Norske Landbrukstenester haustsamling på Quality Airport Hotel Gardermoen. I overkant av 200 deltakarar var samla 22. – 24. oktober. Haustsamlinga er ein god arena der ein kan læra av kvarandre og gjera kvarandre betre. Det er viktig med fagleg påfyll, men også den sosiale biten er viktig.

På samlingane deltok:

  • 187 representantar frå medlemslag (175 året før)
  • 65 lag var representerte (60 året før)
  • 17 medlemslag møtte ikkje (27 året før)

Presentasjonar som vart nytta: