Norske Landbrukstenester

Haustsamling 2014

Styret i NLT. Frå venstre: Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Bodil Mannsverk, Jorulf Refsnes og Harald Lie

Styret i NLT. Frå venstre: Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Bodil Mannsverk, Jorulf Refsnes og Harald LieDet vart arrangert to haustsamlingar; i sør på Quality Airport Hotel  Gardermoen, og i nord på Rica Hell Hotel Værnes.

På samlingane deltok:

  • 195 representatar frå medlemslag ( 229 i fjor)
  • 74 lag var representerte (79 i fjor)
  • 24 medlemslag møtte ikkje ( 22 i fjor)
  • 146 personar deltok på kurs i forkant (173 i fjor)

Hovudtema i år var strategisk plan 2015-2018.


Meir informasjon frå samlingane: