Norske Landbrukstenester

Haustsamling 2013

Det vart arrangert to haustsamlingar; i nord på Rica Hell Hotel Værnes, og i sør på Quality Airport Hotel  Gardermoen.

På samlingane deltok:

  • 229 representatar frå medlemslag ( 242 i fjor)
  • 79 lag var representerte (84 i fjor)
  • 22 medlemslag møtte ikkje ( 19 i fjor)

Rogaland var også i år flytta til samlinga i nord, då samlinga i sør var i største laget. Då fekk vi to samlingar med om lag likt tal på deltakarar. Eit av hovudtema i år var vervekampanjen som vart skoten i gong på samlingane


Meir informasjon frå samlingane: