Norske Landbrukstenester

Haustsamling 2012

Det vert arrangert to haustsamlingar; i sør på Quality Airport Hotel, Gardermoen og i nord på Rica Hell Hotel, Værnes.

På samlingane deltok:

  • 242 representantar frå medlemslag (230 i fjor)
  • 84 lag var representerte (83 i fjor)
  • 19 medlemslag møtte ikkje (24 i fjor)

Sidan samlinga i sør var i største laget flytta vi i år Rogaland til samlinga i nord. Då fekk vi to samlingar med tilnærma likt tal på deltakarar. Eit av hovudtema i år var vervekampanjen.


Meir informasjon frå samlingane: