Norske Landbrukstenester

Haustsamling 2010

I år som i fjor vart det arrangert to haustsamlingar; Stjørdal og Gardermoen.

På samlingane deltok:

  • 265 representantar frå medlemslag (266 i fjor)
  • 88 lag var representerte (90 i fjor)
  • 24 medlemslag møtte ikkje (25 i fjor)

Totalt var det 4 ulike kurs og påmeldinga synte at vi traff bra med tema.


Meir informasjon frå samlingane