Norske Landbrukstenester

Haustsamling 2009

I år var det første gongen med to haustsamlingar; Stjørdal og Gardermoen. På samlingane deltok:

  • 266 representantar frå medlemslag (258 i fjor)
  • 90 lag var representerte (94 i fjor)
  • 25 medlemslag møtte ikkje (som i fjor)

Vi fekk ein del fråfall grunna svineinfluensa. I år vart det arrangert kurs i lokal lønnspolitikk. Det er spesielt gledeleg at så mange tillitsvalde tok seg tid til å delta på kursa.