Norske Landbrukstenester

Haustsamling 2008

Dei tradisjonelle haustsamlingane vart haldne i oktober og november 2008 på Hamar, i Stjørdal og Bergen. På samlingane deltok:

  • 258 representantar frå medlemslag (299 i fjor)
  • 94 lag var representert (114 i fjor)
  • 25 medlemslag møtte ikkje (22 i fjor)

Dette var andre året at vi arrangerte tre haustsamlingar. Deltakinga i år gjekk litt ned i forhold til i fjor. Ei undersøking syner at ein stor del av årsaka til dette var kollisjon med andre arrangement. Haustsamlingane er ein viktig møteplass både for NLT og avløysarlaga. Utveksling av informasjon og erfaringar er viktig, i tillegg til det sosiale. Det vart i år som i fjor arrangert kurs dagen før samlinga. Stor påmelding og gode tilbakemeldingar viser at dette blir sett pris på.

Meir informasjon frå samlingane