Norske Landbrukstenester

Går for drømmen om et godt liv som bonde

Hanne Bekkevold Haugli (30) og Leif Erik Haugli (30) vil ta over melkebruket til faren hans og planlegger ny driftsbygning. De vil være tettere som familie, og tre generasjoner inngår i fremtidsplanene.

NULL