Norske Landbrukstenester

Forslag til tema på kursdag og haustsamlingane 2008

Haustsamlingane vil i år som i fjor starta med ein kursdag i forkant. Vi ynskjer her å få inn forslag til tema både til kursdagen og haustsamlingane. Vi håpar på mange gode forslag.


NULL