Norske Landbrukstenester

Forskrift om bemanningsforetak

Det er kome ein ny forskrift som gjeld bemanningsforetak. Denne vart vedteke 04.06.08 og vi vil kome tilbake med informasjon om korleis avløysarlaga/landbrukstenestene skal forhalde seg til denne når alt er klart.

Forskrifta vert gjeldande frå hausten av, men endeleg dato er ikkje fastsett. Arbeidstilsynet skal utarbeida veiledning og skjema. For å kunne drive med utleige av arbeidskraft så skal alle registrerast i eige register hos Arbeidstilsynet og kunne stille bankgaranti på kr. 100.000,- dersom ein ikkje er Aksjeselskpa eller Almennaksjeselskap. Når all informasjon er på plass kjem vi til å informere grundig om korleis laga skal forhalde seg til dette.

Forskrifta finn du her