Norske Landbrukstenester

Forsikring for bygdeservice

Det er tid for tinging av forsikring. Norske Landbrukstenester er ein paraplyorganisasjon for avløysarlaga i Noreg. I den samanheng har vi utarbeida gode forsikringsordningar til avløysarlaga. Etter at Bygdeservicene byrja å etablera seg rundt om i landet har vi utvikla «forsikringspakken» ytterlegare.

Slik pakken er idag kan De i Bygdeservice tinga forsikringar hjå Norske Landbruktenester til gode prisar. Her finn de ein oversikt over prisar og forsikringstypane vi kan tilby, samt eit tingingsskjema som de kan nytta dersom de vil tinga forsikring hjå oss.


Tinginga kan De returnera på faks.: 53 48 22 71
Ved spørsmål er vi takksame om De tar kontakt med oss på tl.: 53 48 22 80

PS! Vi arbeider med ein ansvarsforsikring for medlemane i Bygdeservice også, den er ikkje heilt klar enno, men vi kjem tilbake med meir informasjon straks vi veit meir.

Alle forsikringane må tingast på nytt kvart år. Frist for tinging er satt til 20. april 2007

Mvh
Norske Landbrukstenester