Norske Landbrukstenester

Forsikring av bil gjennom NLT

For at de skal få bilar som de leaser eller kjøper inn på NLT sin forsikringspolise må de huske å ta kontakt med oss før bilen kjem på vegen.


Dette er viktig, dersom de ikkje gjer dette vil Gjensidige sette bilen på eigen polise og de får ein pris som er tre gonger dyrare enn den skal vera. De skal registrere bilen til oss på dette skjema.