Norske Landbrukstenester

Foreslår å regulere vikarbyråene som ledd i handlingsplanen mot sosial dumping

– Det er bred enighet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om at det er behov for tiltak som øker seriøsiteten i utleiebransjen og motvirker og hindrer etablering og drift av useriøse vikarbyrå, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Les meir