Flott marknadsføring

Landbrukstenester Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester har laga ei flott “annonse” retta mot vidaregåande skular i deira område.


marknadsføringa har dei kjøpt i magasinet “Jobbmuligheter for alle”, som skal delast ut gratis til vidaregåande skuleelevar i Sogn og Fjordane.

Her kan de sjå saka deira