Norske Landbrukstenester

Flis som attåtnæring

Bioenergi aktualiseres i takt med strømprisen, og nå vil Selbu Bondelag og Skogeierlaget i Selbu få lokale bønder interessert i flisfyring som attåtnæring. Ved å investere i flisfyringsanlegg kan småskog forvandles til verdifull energi som kan brukes til oppvarming av boliger og større næringsbygg.

Les alt her