Norske Landbrukstenester

Fast ansatt etter læretid på gården

Gårdbruker Eirik Jensen i Sortland var så fornøyd med agronomlærling Geir Arthur Toftø at han ble fast ansatt på gården når fagprøven var i boks.

Geir (22) hadde egentlig tenkt å bli maskinfører, men etter to ukers utplassering hos Eirik Jensen ombestemte han seg. Han fullførte likevel maskinførerutdanningen i Fauske, før han begynte på agronomen på Kleiva.