Norske Landbrukstenester

Færre ønsker å selge

Salget av landbrukseiendommer har gått ned med 22 prosent siden i fjor. Fagfolk tror årets nye skatteregler stopper folk fra å selge.

1475 landbrukseiendommer har skiftet eier hittil i år. Det er over 400 færre enn i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I boligmarkedet ellers har omsetningen bare gått ned med to prosent.


Forsker Olaf Holm, som er tilknyttet Universitetet for miljø- og biovitenskap, har fulgt tilstanden i eiendomsmarkedet over flere år. Han er ikke overrasket over nedgangen, og mener at årsaken ligger i gevinstbeskatningen på landbrukseiendom som trådde i kraft 1. januar i år.


– De nye skattereglene rammer landbruket veldig hardt. Gevinstbeskatningen gikk fra 0 til 50 prosent ved nyttår.

Les alt her