Norske Landbrukstenester

– Et altfor dårlig tilbud til bøndene

Staten har tilbudt bøndene en ramme på 720 millioner kroner fra 2007 til 2008 i årets jordbruksforhandlinger. Rammen utgjør en inntektsvekst på vel 7 prosent eller 12.400 kroner per årsverk.

Les meir

Tilbodet finn du her