Norske Landbrukstenester

Einige om jordbruksoppgjeret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vart i dag einige med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har ei ramme som gjev grunnlag for ein inntektsauke på 10 ½ prosent i 2014, eller vel 31.000 kr per årsverk i forhold til 2013 før årets oppgjer. Noko av veksten kjem frå 1. juli i år.


» Det som gjeld velferd i sluttprotokoll

» Meir informasjon om oppgjeret finn du her