Norske Landbrukstenester

Dødsfall i landbruket redusert til en tredjedel på seks år

I fjor døde fem mennesker i arbeidsulykker innen skog- og jordbruk. I 2005 var tallet 16. Kunnskap og holdningsarbeid har ført til nedgangen, sier landbruksorganisasjonene.

NULL