Norske Landbrukstenester

DNB overtar KLP Bedriftspensjon

De fleste lagene i NLT har sin innskuddspensjon i KLP Bedriftspensjon. KLP Bedriftspensjon vil i løpet av kort tid bli overtatt av DNB, noe som vil medføre enkelte endringer.

KLP har informert oss om følgende:

  • Det vil så snart som mulig bli lagt ut informasjon på Min Side på klp.no. Følg gjerne med der, pålogging med bank-id.
  • Etter 1. oktober vil det ikke være mulig å endre spareprofil på Min Side på klp.no. Dersom du ønsker å endre spareprofil etter 1. oktober, send e-post til bedriftspensjon@klp.no og oppgi hvilken spareprofil du ønsker å bytte til.
  • Innskuddspensjonsavtalene vil bli overført til DNB i tur og orden. Prosessen starter i oktober og avsluttet før jul.
  • Når vår bedrifts innskuddspensjonsavtale er overført, vil både bedrift og ansatte få informasjon om dette fra DNB. Da vil vi også få tilgang til DNBs portaler.
  • DNB vil plassere oppspart pensjonskapital i en spareprofil som er mest mulig lik den dere har valgt i KLP. Etter overføringen, kan dere velge profil fra DNBs portefølje.

For de ansatte som har utvidede risikodekninger (eks uførepensjon), vil dette bli videreført i DNB. Det vil ikke endringer i ansattes rettigheter.

NLT vil sammen med Gabler kontrollere at overføringen blir korrekt. Ved spørsmål kan dere ta kontakt med oss i administrasjone, eller vår kontaktperson i Gabler.