Norske Landbrukstenester

Velkomen til Norske Landbrukstenester


NLT er ein medlemsorganisasjon
for alle avløysarlaga og landbrukstenestene
over heile landet. Medlemslaga
 
formidlar og organiserar avløysartenester til landbruket.  

Medlemslaga er lokalisert i kvart sitt område og er organisert som samvirkeføretak med bønder som medlemmer og eigarar. Primært er det bøndene som er medlemslaga sine kundar, men dei formidlar også arbeidskraft til næringslivet og private.

 Bilete frå Rosendal